Αποστολή E-mail-Διαφορές Το-Cc-Bcc

Τα 3 βασικότερα πεδία κατα την αποστολή ενός email είναι τα To, Cc, και Bcc. Όταν πρέπει να στείλουμε ένα email σε εναν μόνο παραλήπτη τα πράγματα είναι απλά( συμπληρώνουμε στο πεδίο To την διεύθυνση του παραλήπτη). Όταν όμως πρέπει να στείλουμε ένα email σε περισσότερα του ενός άτομα χρησιμοποιούμε τα παραπάνω πεδία ώς εξής :

  • Το : Συμπληρώνουμε τους παραλήπτες που θέλουμε να λάβουν κανονικά το email, δηλαδη τους κύριους παραλήπτες .
  • Cc (κοινοποίηση) : Προσθέτουμε τους παραλήπτες θέλουμε απλά να ανημερωθούν για το email. Με άλλα λόγια , οι παραλήπτες στους οποίους κοινοποιείται το μήνυμα , δεν είναι οι βασικοί παραλήπτες , δεν τους αφορά άμεσα το μήνημα , αλλα πρέπει να ενημερωθούν για την αποστολή του.
  • Bcc( ιδιαιτ.κοινοποίηση) : Οι παραλήπτες που θα προσθέσουμε σε αυτό το πεδίο , θα λάβουν κανονικά το email , αλλα η διεύθυνσή τους ΔΕΝ θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους παραλήπτες . Δηλαδή σε αυτό το πεδίο μπορείτε να προσθέσετε τους παραλήπτες που θελετε να λάβουν το μήνυμα μυστικά! Όσοι παραλήπτες είναι σε αυτό το πεδίο θα μπορούν να δούν όσους παραλήπτες βρισκονται στα πεδία Το, Cc αλλά ΟΧΙ όσους έχουν λάβει το μήνυμα όμοια με αυτούς, ως ιδιαίτερη κοινοποίηση(Bcc)
Έστω λοιπόν μια παρέα απο 4 καλούς φίλους , ο Κώστας, η Μαρία, ο Νικος και η Βασω. Έστω οτι η Μαρία μαθαίνει πρώτη οτι ο Νίκος πέρασε στα ΤΕΙ Αθήνας και στέλνει ένα email στην παρέα. Το μήνυμα αφορά τον Νίκο αλλα καλό είναι να ενημερωθεί και η παρεά.Σύμφωνα με τα παραπανω θα έχουμε:From: Μαρία
Το:Νικος
Cc: Βάσω,Κώστας(Τα παραπάνω θα εμφανίζονται στα emailς όλων των παραληπτών).”Εστω τώρα οτι η Μαρία θέλει να πει ενα κουτσομπολιό στον Κώστα αλλα δεν θέλει ο Κώστας να ξέρει οτι το έμαθε και η Βάσω. Τότε σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχουμε:From: Μαρία
Το:Κώστας
BCc: Βάσω

Όταν η Βάσω παραλάβει το email , θα φαίνονται τα παραπανω στοιχεία. Στο email που θα παραλάβει ο Κώστας θα εμφανίζεται μόνοFrom: Μαρία
Το:Κώστας

Δηλαδή ο Κώστας δεν θα βλέπει οτι παραλήπτης είναι και η Βάσω.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: