Βιωματική εργασία – Δήλωση ομάδων.

Δρ

Κάνετε κλικ εδώ  για να δηλώσετε το θέμα, τα μέλη και τις πηγές που θ’ ασχοληθεί το κάθε μέλος.

Ομάδα Εθισμός : Κάντε κλικ εδω . Για το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ εδώ

Ομάδα Προσωπικά Δεδομένα : Κάντε κλικ εδω. Για το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ εδώ

Ομάδα Ιοί : Κάντε κλικ εδώ.Για το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ εδώ

Ομάδα Ηλεκτρονικές Απάτες : Κάντε κλικ εδώ.    Για το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ  εδώ

Ομάδα Bulling : Κάντε κλικ εδω.       Για το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ   εδώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Κάντε κλικ εδω

ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κάντε κλικ εδω

Advertisements